مدل لباس مردانهپروژه‌هاي چندرسانه‌اي شاگردان را به کار گروهي، نشان دادن دانش خود به روش‌هاي چندگانه، حل مسائل، اصلاح کارشان و ساخت دانش تشويق مي‌کند. شاگردان فرصت يادگيري و اجراي مهارت‌هاي دنياي واقعي را پيدا مي‌کنند. آن‌ها ارزش کار گروهي، تأثير و اهميت رسانه‌هاي متفاوت، ازجمله موضوع طرح، تناسب و اعتبار رسانه، قوانين حق چاپ، چالش‌هاي ارتباط يا مخاطبان متفاوت؛ اهميت تحقيق، برنامه‌ريزي و مهارت‌هاي سازمان‌دهي؛ اهميت مهارت‌هاي ارائه و بيان؛ و چگونگي پذيرش و تهي? بازخوردهاي سازنده را فرا مي‌گيرند. ايجاد پروژه‌هاي چندرسانه‌اي به تقويت مهارت‌هاي تکنولوژي شاگردان و آماده‌سازي آن‌ها براي بر عهده گرفتن مشاغل آينده کمک مي‌کند.


درگير کردن شاگردان در پروژه‌هاي چندرسانه‌اي، استفاده مؤثر از تکنولوژي در کلاس درس را نيز دربر مي‌گيرد. يلند[1] (1999) به‌منظور استفاده مؤثر از تکنولوژي در کلاس درس، به پنج هدف اصلي اشاره نموده است که بايد مدنظر قرار داده شوند:


1. ادغام تکنولوژي و برنامه درسي


2. ارتقاي يادگيري فعال، پرس‌وجو و محيط‌هاي حل مسئله که کودکان را در کار انفرادي و گروهي با استفاده از مهارت‌هاي تفکر سطح بالا درگير مي‌کند.


3. استفاده از تکنولوژي جهت ارائه و نمايش ايده‌ها


4. ايجاد تعاريفي نو از بازي و برداشت‌هاي جديد از آنچه به‌منزله دستکاري است.


5. توسعه مهارت‌هاي سواد رسانه‌اي[2] که شامل تحليل انتقادي استفاده از فناوري‌‌ها و اطلاعات دريافت شده از آن‌ها مي‌شود.


 عمل ايجاد پروژه‌هاي چندرسانه‌اي به هر کدام از اين معيارها مي‌پردازد. ليو[3] (2003) تأکيد مي‌کند که توليد پروژه‌هاي چندرسانه‌اي مي‌تواند دسترسي به مهارت‌هاي شناختي قرن 21 تعريف شده توسط ووکل و ون داسن[4] (1989) را امکان‌پذير کند. اين مهارت‌ها را مي‌توان به دسته‌هاي زير گروه‌بندي کرد: تمرکز[5]، گردآوري اطلاعات[6]، به خاطر سپردن[7]، سازمان‌دهي[8]، تجزيه‌وتحليل[9]، توليد[10]، يکپارچه‌سازي[11] و ارزشيابي[12].


فرايند توليد چندرسانه‌اي‌ها همچنين دستيابي به استاندارهاي فناوري جديد براي شاگردان که ISTE آن را تعريف کرده است امکان‌پذير مي‌سازد. با تمرکز بر مهارت‌هاي يادگيري قرن 21، شاگردان با استفاده از فناوري به خلق و نوآوري، برقراري ارتباط و مشارکت، پژوهش، ارزيابي، اعمال اطلاعات، تفکر انتقادي، حل مسئله، تصميم‌گيري، يادگيري براي تبديل شدن به شهروند ديجيتال؛ و درک مفاهيم فنّاوري روي مي‌آورند (ISTE 2007).


پروژه‌هاي چندرسانه‌اي به شاگردان اجازه تمرکز بر محتواي دوره؛ ارتقاي يادگيري فعال و تشريک‌مساعي؛ درگيري شاگردان در مهارت‌هاي تفکر سطح بالا؛ ارائه و نمايش ايده‌ها از طريق رسانه‌هاي متنوع؛ دستکاري ابزارهاي تکنولوژي گوناگون، اشياء روي صفحه نمايش و مدل‌هاي اطلاعاتي؛ جاسازي و تعيين بهترين ابزارها و منابع براي جمع‌آوري و توليد اطلاعات؛ و تحليل انتقادي، ارزشيابي و سازمان‌دهي اطلاعات را مي‌دهند.


 


منبع: پروژه هاي چندرسانه اي در آموزش. ترجمه دکتر خديجه علي آبادي، اسماعيل اصلاني[1] Yelland
[2] media literacy skills
[3] Liu
[4] Vockell and van Deusen
[5] focusing
[6] information gathering
[7] remembering
[8] organizing
[9] analyzing
[10] generating
[11] integrating
[12] evaluating
 


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

naghshetoranj فتو سنتر مقاوم سازی تکنوپل رومی زنگی خنده ها نمایندگی سلمان فارسی همسفران حجت مشن فروشگاه کیوسک سرزمین مهر پایان نامه و پروژه های دانشجویی